Aktivirne plošče v izvedbi z dvojno tipko, v osnovnem cenovnem razredu “standard”, z možnostjo nadgradnje v višji cenovni razred “trendy”, na željo naročnika zapolnjujejo vrzel v produktnem portfelju, ki je nastala z ukinitvijo prodajno uspešnih plošč Selenite in Aplite.

Kot je želel naročnik, se oblikovno zelo razlikujejo od konkurenčnih aktivirnih plošč. Zaradi nizkega profila delujejo tanko, tipke pa nazorno prikazujejo namen uporabe ter poudarjajo pomembnost nizke porabe vode ter s tem prispevajo k čistejšemu okolju.